Bytová výstavba a Rodinné domy
V bytové výstavbě uplatňujeme systém přímého řízení postupných kroků realizace. Toto nám umožnilo přesně definovat úkoly pro každého pracovníka při provádění stavebních prací. Stavební práce probíhají v souladu s certifikovaným systémem QMS,EMS a HSMS. Po dokončení stavebních prací, před předáním stavby do užívání, je proveden nezávislou organizací audit kvality provedených prací....
Průmyslová výstavba
Průmyslová výstavba je jednou z hlavních náplní naší činnosti. V našem portfoliu je široké spektrum různých průmyslových staveb od rekonstrukcí až po výstavbu na „zelené louce“. Především se jedná o stavby železobetonové monolitické nebo Prefa konstrukce pro průmyslovou výrobu širokého okruhu investorů. Příkladem je několik staveb z posledních let: Slévárna hliníku KOVOLIS Hedvikov,Drtírna...
Autodoprava a strojní práce
Pro odběratele jsme schopni zabezpečit dopravu nebo odvoz materiálu pomocí nákladních automobilů Volvo s hydraulickou rukou. Dovezení nebo odvezení sypkého materiálu včetně nakládky a vykládky na určené místo. Provádíme zemní práce pomocí smykem řízených nakladačů (UNC), které jsou vybaveny kompletním nástavbovým systémem. Jsme schopni zabezpečit realizaci všech druhů oplocení, včetně...
Poradenské služby investorům
Náš tým stavebních specialistů je pro investory schopen zabezpečit posouzení a návrhy optimalizace zamýšlené investice a to v oblasti funkčností stavby, nákladů na realizaci a termínů realizace. Pro investora připravíme potřebné doklady pro zahájení stavby včetně Projektové dokumentace, včetně všech potřebných dokladů ke kolaudaci stavby. Zároveň jsme schopni pomoci při získávání finančních...
Prodej stavebního materiálu
Zabezpečujeme prodej veškerého stavebního materiálu na stavby rodinných domů nebo průmyslových staveb od základů až po střechu včetně jeho dopravy a složení na stavbě. Na základě předané stavební dokumentace připravíme „technický rozpis“ potřebného stavebního materiálu, včetně cenové optimalizace pro stavebníka. Nepoužitý, originálně zabalený zbylý stavební materiál přijmeme zpět včetně vrácení...
Občanské stavby
Další oblastí naši činnosti je, že pro naše zákazníky realizujeme nové stavby nebo rekonstrukce objektů, které následně slouží ke komerčnímu využití. Jedná se o stavby, které splňují všechny parametry moderní architektury a jsou realizovány podle návrhů renomovaných architektů. V posledním období jsme realizovaly stavby pro význačné investory, jako jsou ČS, ČSOB, Paramo Pardubice, Hotel Jezerka...
1
2
3
4
5
6

Aktuality

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2016 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a...

Akční nabídky

Materiál pro bytová jádra a sadrokartón za akční ceny!
Dle domluvy zajístíme dovoz.