Bytová výstavba a Rodinné domy

Bytové a rodinné domy realizované společností SOSTAF s.r.o. se staly nedílnou součástí měst pardubického regionu. Společnost věnuje maximální pozornost a péči všem stavbám bez ohledu na jejich velikost a náročnost, proto při bytové výstavbě uplatňujeme systém přímého řízení postupných kroků realizace. Toto nám umožnilo přesně definovat úkoly pro každého pracovníka při provádění stavebních prací. Stavební práce probíhají v souladu s certifikovaným systémem QMS,EMS a HSMS. Po dokončení stavebních prací, před předáním stavby do užívání, je proveden nezávislou organizací audit kvality provedených prací. Výsledkem je spokojenost uživatelů bytů a rodinných domů, podstatné snížení reklamací a příznivá cena pro investora.

 

 

 

Při stavbě rodinných domů převádíme do praxe představy a přání stavebníků, jejichž provedení konzultujeme s význačnými architekty. Výsledkem jsou neopakovatelné realizace staveb rodinných domů včetně vysokých užitných vlastností, které byly publikovány v odborných stavebních časopisech a časopisech architektů.

Vybraná reference

18 bytových jednotek Nasavrky

Klasický cihelný bytový dům se sedlovou střechou umožňuje využít podkroví k realizaci nadstandardních bytů v krásném prostředí Železných hor.