Bytová výstavba a Rodinné domy

Bytové a rodinné domy realizované společností SOSTAF s.r.o. se staly nedílnou součástí měst pardubického regionu. Společnost věnuje maximální pozornost a péči všem stavbám bez ohledu na jejich velikost a náročnost, proto při bytové výstavbě uplatňujeme systém přímého řízení postupných kroků realizace. Toto nám umožnilo přesně definovat úkoly pro každého pracovníka při provádění stavebních prací. Stavební práce probíhají v souladu s certifikovaným systémem QMS,EMS a HSMS. Po dokončení stavebních prací, před předáním stavby do užívání, je proveden nezávislou organizací audit kvality provedených prací. Výsledkem je spokojenost uživatelů bytů a rodinných domů, podstatné snížení reklamací a příznivá cena pro investora.

 

 

 

Při stavbě rodinných domů převádíme do praxe představy a přání stavebníků, jejichž provedení konzultujeme s význačnými architekty. Výsledkem jsou neopakovatelné realizace staveb rodinných domů včetně vysokých užitných vlastností, které byly publikovány v odborných stavebních časopisech a časopisech architektů.

Vybraná reference

Rekonstrukce bytového domu Čáslav

Stará nevyužívaná budova stojící na okraji areálu společnosti ZENIT Čáslav se měla podle představ investora ZDB s.r.o. stát po rekonstrukci místem, kde bude bydlet 16 mladých rodin a v přístavbě bude podniková prodejna výrobků společnosti ZENIT. Představy investora se podařilo SOSTAF s.r.o. naplnit a po celkové rekonstrukci budovy, která trvala 10 měsíců, se první nájemníci začali stěhovat v 08/2013 a i prodejna začala ve stejném termínu sloužit zákazníkům.