Poradenské služby investorům

Náš tým techniků a stavebních specialistů je pro investory schopen zabezpečit posouzení a návrhy optimalizace zamýšlené investice, a to v oblasti funkčností stavby, nákladů na realizaci a termínů realizace. Hlavním krédem je skloubit představy investora s realizovatelností zamýšlené přestavby, platebními možnostmi investora a pro co bude stavba po dokončení využívána. Pro investora připravíme potřebné doklady pro zahájení stavby s projektovou dokumentaci, včetně všech potřebných dokladů ke kolaudaci stavby.

 

 

 

Nedílnou součástí všech staveb je i zabezpečení financování. V této oblasti jsme schopni pomoci při získávání finančních zdrojů (dotace, úvěry) pro realizaci investice.