Průmyslová výstavba

Spolehlivá a rychlá práce pracovníků společnosti SOSTAF s.r.o. si vysloužila vysoké uznání mezi investory výrobních podniků v pardubickém regionu. Vědí totiž, že každý den, o který se urychlí spuštění výroby v nové nebo rekonstruované provozovně či výrobním závodě, jim přináší zisk. Nejen díky tomu se průmyslová výstavba stala jednou z hlavních náplní naší činnosti. V našem portfoliu je široké spektrum různých průmyslových staveb od rekonstrukcí až po výstavbu na „zelené louce“. Především se jedná o stavby železobetonové monolitické nebo Prefa konstrukce pro průmyslovou výrobu širokého okruhu investorů. Příkladem je několik staveb z posledních let: Slévárna hliníku KOVOLIS Hedvikov, Drtírna odpadů ecorec Prachovice, Montážní hala STROM Praha.

Naši zákazníci si ověřili, že společnost SOSTAF s.r.o. je i při vysoké rychlosti stavebních prací v přijatelné cenové úrovni schopna garantovat špičkovou úroveň všech dodaných prací a služeb.

 

 

Vybraná reference

Letecká základna Čáslav Chotusice - Dohledové pracoviště

Jednalo se o přestavbu dvou samostatně stojících objektů, které byly následně propojeny spojovacím krčkem. V jednom objektu byl zjištěn při odstraňování omítek špatný technický stav dělících příček, neumožňující bezpečné vybourání dveřních otvorů, proto byla navržena demolice všech vnitřních zdí. Na nové nosné konstrukce byl vybudován monolitický, železobetonový strop. Z objektu byla odstraněna současná nosná střešní konstrukce tvořená ocelovými vazníky. Nové zastřešení bylo provedeno dřevěnými vazníky shodného tvaru se sousedním objektem. Střešní plášť je tvořen dvouvrstvou izolační soustavou.