Průmyslová výstavba

Spolehlivá a rychlá práce pracovníků společnosti SOSTAF s.r.o. si vysloužila vysoké uznání mezi investory výrobních podniků v pardubickém regionu. Vědí totiž, že každý den, o který se urychlí spuštění výroby v nové nebo rekonstruované provozovně či výrobním závodě, jim přináší zisk. Nejen díky tomu se průmyslová výstavba stala jednou z hlavních náplní naší činnosti. V našem portfoliu je široké spektrum různých průmyslových staveb od rekonstrukcí až po výstavbu na „zelené louce“. Především se jedná o stavby železobetonové monolitické nebo Prefa konstrukce pro průmyslovou výrobu širokého okruhu investorů. Příkladem je několik staveb z posledních let: Slévárna hliníku KOVOLIS Hedvikov, Drtírna odpadů ecorec Prachovice, Montážní hala STROM Praha.

Naši zákazníci si ověřili, že společnost SOSTAF s.r.o. je i při vysoké rychlosti stavebních prací v přijatelné cenové úrovni schopna garantovat špičkovou úroveň všech dodaných prací a služeb.

 

 

Vybraná reference

Rekonstrukce koupaliště v Chrudimi

Ve spolupráci s generálním dodavatelem technologické části jsme osazovali nerezové bazény a prováděli zásypy včetně trubních rozvodů u plaveckého a rekreačního bazénu, rovněž tak u bazénu pro neplavce. Dále jsme realizovali nezbytné zázemí šaten, sociálního zařízení, občerstvení a dalších objektů, veškeré silnoproudé, slaboproudé rozvody, rozvody veřejného osvětlení včetně montáže osvětlovacích stožárů, kanalizaci včetně vyústních objektů do náhonu řeky Chrudimky.