Průmyslová výstavba

Spolehlivá a rychlá práce pracovníků společnosti SOSTAF s.r.o. si vysloužila vysoké uznání mezi investory výrobních podniků v pardubickém regionu. Vědí totiž, že každý den, o který se urychlí spuštění výroby v nové nebo rekonstruované provozovně či výrobním závodě, jim přináší zisk. Nejen díky tomu se průmyslová výstavba stala jednou z hlavních náplní naší činnosti. V našem portfoliu je široké spektrum různých průmyslových staveb od rekonstrukcí až po výstavbu na „zelené louce“. Především se jedná o stavby železobetonové monolitické nebo Prefa konstrukce pro průmyslovou výrobu širokého okruhu investorů. Příkladem je několik staveb z posledních let: Slévárna hliníku KOVOLIS Hedvikov, Drtírna odpadů ecorec Prachovice, Montážní hala STROM Praha.

Naši zákazníci si ověřili, že společnost SOSTAF s.r.o. je i při vysoké rychlosti stavebních prací v přijatelné cenové úrovni schopna garantovat špičkovou úroveň všech dodaných prací a služeb.

 

 

Vybraná reference

Areál firmy M-tech Pardubice s fotovoltickou elektrárnou

Dalšímu rozvoji firmy M-Tech Pardubice bránily malé a nevyhovující nájemní prostory, proto vedení společnosti rozhodlo o výstavbě nového areálu na “zelené louce“. Stavba byla realizována podle návrhu ing. arch. Petra Macase a byla koncipována v souladu s posledními trendy ve stavebnictví a s ohledem na ochranu životního prostředí. Je vyřešeno zpětné využívání dešťové vody pro provozní účely. Vytápění je zabezpečeno pomocí tepelných čerpadel a elektrická energie je vyráběna pomocí fotovoltaických panelů. Doba výstavby byla 18 měsíců.