Očima investorů

Chrudim, Česká spořitelna, Vak, Nasavrky

Zeptejte se investorů

 
  • Ing. Ladislav Libý, starosta města Chrudimě

Starosta města Chrudimě rád ukazuje bytovou výstavbu na sídlišti Stromovka, které všichni znají spíše jako Větrník. Zde v blocích D1-4 postavil Sostaf téměř stovku bytů k naprosté spokojenosti uživatelů i in- vestora. Po vyhodnocení dodavatelských schopností společnosti Sostaf  se město Chrudim  rozhodlo k zařazení této společnosti  do vý- běrového  řízení na dodávku  bytů v ulici Strojařů.  Sostaf soutěž  vyhrál    a v současnosti výstavbu provádí. Věříme v nastolený systém řízení kvality, který nám zajišťuje termíny, ale i finanční dodržování rozpočtových nákladů.

 

  • Ing. František Krčil, ředitel oblasti České spořitelny

Jako kapitán průmyslu si připadá pan ředitel při návštěvě Chrudimské pobočky ČS, která připomíná zámořskou loď. Architektonicky je stavba avantgardní a zároveň vysoko účelovou stavbou, kterou realizoval Sostaf, jako ještě šest dalších poboček. Kvalita a spolehlivost dodávek vedla k oslovení firmy i pro realizaci úprav a změn interiérů. Česká spořitelna se rohodla realizovat projekt "klient". Vše bylo provedeno k její spokojenosti.

 
  • Ing. Petr Jirků, Vak Chrudim, a.s.

Mnoholetá spolupráce s firmou Sostaf nám zajistila bezproblémovost a kvalitu odváděných prací. Proto každoročně realizujeme několik staveb, kde je Sostaf dodavatelem. Mám-li namátkou vybrat reference jejich práce, pak je to v roce 2000 výstavba kalových lagun úpravny vody na Seči, kanalizační sběrač v Jungmanově ulici v Chru- dimi. Právě na této stavbě, která byla velice náročná, prokázal Sostaf své schopnosti. V roce 2001 pro nás rekonstruoval vodovod v obcích Kraskov a Skoranov. Dále realizoval výstavbu vodovodní a kanalizační sítě pro rodinné domy v Markovicích. V roce 2002 dodávala firma první etapu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Sv. Čecha, Úzké a Koželužské ulici v Chrudimi. V letošním roce pokračuje v druhé etapě této rekonstrukce. Sostaf je dlouhodobě bezproblémový a kvalitný dodavatel.

 

  • Mgr. Milan Chvojka, starosta obce Nasavrky

Pan starosta právě kontroloval dokončování nové osmnáctibytovky, kterou pro obec Nasavrky staví firma Sostaf. S kvalitou stavebních prací dodavatele je naše obec spokojena. Stavby, které realizovala, byly vždy v termínu a podle dohodnutých finančních podmínek a mohu se zmínit především o inženýrských sítích, řadové výstavbě a v podlední době firma Sostaf vyhrála výběrové řízení na realizaci rozšíření kapacity skládky.

 

Holcim, Špaček, Heřmanův městec, Třemošnice

Zeptejte se investorů

 
  • Zdeněk Ryčl, Holcim (česko) a.s.

Spolupráce s firmou Sostaf byla zahájena v průběhu roku 1992. Příkladný přístup k řešení našich investičních záměrů vedl k postupnému zadávání rekonstrukcí, zateplování administrativních budov, zemních a betonářských prací např. na skládce sádrovce, předhomogenizační skládce, kompletní dodávce kanalizace balastních vod a v poslední době záchraně statiky stavby slínkového sila. Zde byla použita úplně nová technologie předpjatého betonu. Sostaf je certifikovanou společností, kvalita prací je na vysoké úrovni, dodržuje dohodnutou cenu i termíny realizace. Naše spokojenost s dodávkami vyústila v exkluzivní smlouvu o realizaci investic v našem závodě.

 

  • Ing. Jan Špaček, majitel arichitektonicky netradičně řešeného rodinného domu

Jako kapitán průmyslu si připadá pan ředitel při návštěvě Chrudimské pobočky ČS, která připomíná zámořskou loď. Architektonicky je stavba avantgardní a zároveň vysoko účelovou stavbou, kterou realizoval Sostaf, jako ještě šest dalších poboček. Kvalita a spolehlivost dodávek vedla k oslovení firmy i pro realizaci úprav a změn interiérů. Česká spořitelna se rohodla realizovat projekt "klient". Vše bylo provedeno k její spokojenosti.

 
  • Václav Dostál, starosta města Heřmanova Městce

Firma Sostaf je domácí stavební společností a v Heřmanově Městci již realizovala celou řadu významných staveb. Sportovní hala, která se stavěla 1997-98, před kterou stojíme, je ukázkou velice kvalitního, te-chnicky složitého a na poměry Heřmanova Městce i velkého investičního celku. So-staf zvládl stavbu na jedničku a k plné spokojenosti investora. V ulicích Za petinkou a Pokorného realizoval inženýrské sítě včetně kompletní zádlažby a celkových úprav. V současnosti je dokončován dům s pečovatelskou službou, který je významnou investicí v sociální oblasti. Zkvalitní život seniorům našeho města. Se stavbami od společnosti Sostaf jsme byli vždycky spokojeni.

 

  • František Novotný, starosta města Třemošnice

Město Třemošnice angažovalo společnost Sostaf záhy po jejím vzniku. Jednou z nejvýznamnějších byla dodávka monolitické konstrukce radnice města a ná-sledně kompletní zádlažba nově vzniklého náměstí. S tímto náměstím souvisí i budova bývalé školy, kde provedl generální opravu a tak vznikly prostory v přízemí pro bankovní ústav, v prvním patře pro městskou knihovnu a v podkroví pro galerii. V současnosti finalizuje kompletní inženýrské sítě až po zádlažbu komunikace pro území výstavby rodinných domků v městské části Nad zámkem. Sostaf městu Třemošnici realizoval i stavby pro podporu sportu a zdraví jeho obyvatel. Byla to přestavba koupaliště a stavba sportovní haly. Dále prováděl rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace v ulici 17. listopadu. Serioznost přístupu k zadaným investicím, kvalita dodaných prací, dodržování termínů a do- hodnuté ceny, dává společnosti Sostaf šanci na další spolupráci s městem Třemošnice.

 

Přelouč, Hrochův Týnec

Zeptejte se investorů

 
  • Irena Burešová, starostka města Přelouč

"Město Přelouč přistupuje k podpoře bydlení s plným nasazením. Pro vybudování domu s 30 byty získalo 400 tis. státní příspěvek na každý byt. To nám umožnilo zahájit výstavbu", sdělila nám paní starostka. "Nic však není jednoduché. Výběrové řízení vyhrála firma, která řišla ještě před zahájením prací s navýšením ceny o 1 mil. Kč. To bylo neakceptovatelné, dovedete si představit, jít za budoucími nájemníky a chtít jim dodatečně zvýšit již dohodnutý podíl?", vysvětluje pan Myška. "Proto musela vybraná firma najít nového dodavatele. Byla to společnost SOSTAF. Ta nastoupila a nejsou žádné problémy. Termín kolaudace bude v červnu 2002. Budoucí uživatelé bytů jsou překvapeni realizací jejich individuálních požadavků a proto jsou všichni nadšeni. Náš městský úřad je s prací, kvalitou a přístupem firmy Sostaf spokojen. Všem mohu firmu Sostaf doporučit, proto věřím, že se přihlásí do soutěže na další výstavbu bytů. Bude vyhlášena v Obchodním věstníku na jaře 2003", uzavřel naše setkání pan Myška.

 

  • Jiří Severýn, místostarosta obce Hrochův Týnec

Obec Hrochův Týnec ve spolupráci s projektantskou kanceláří Ing. Jilínka připravila ojedinělé a koncepčně i urbanisticky zajímavé řešení výstavby 52 rodinných domků, které doplní dominantu Hrochova Týnce. Tou je a zůstane zámek, přesto všichni, kteří budou projíždět od Chrudimi uvidí nový reliéf našeho města. Na toto ojedinělé, půlkruhové řešení jsme získali státní příspěvek na podporu bytové výstavby. Ten nám umožnil zahájení výstavby inženýrských sítí. SOSTAF vyhrál soutěž na dodávku této první etapy výstavby a mohu citovat stavební dozor, Ing. Kobosila. Realizace probíhá v dohodnutých termínech a požadované kvalitě. Vlastní výstavba bude zahájena tak, aby vše bylo dokončeno na jaře 2004. Bude nás těšit, když se SOSTAF přihláší do soutěže o realizaci vlastních domků.