Magazíny

SOSTAF informační magazín 12/2010    

 • magazín ve formátu *.PDF

Rekonstrukce ČS Jihlava, Křížová 1 
Největší stavba v 20-ti leté historii společnosti je rekonstrukce ČS, a. s. Křížová 1, Jihlava. 

 

Zateplení MŠ Prachovice

 

Rekonstrukce ČS Polička a ČS Hlinsko
Začátkem dubna 2010 začala rekonstrukce pobočky České spořitelny v Poličce a po skončení v červenci 2010 se přešlo na rekonstrukci pobočky do Hlinska, která má být dokončena koncem listopadu 2010. 

Prodejna stavebnin v novém
Stavebniny v Novém Dvoře byly vybudovány v roce 1994. Po dlouholetém provozu a výdeji přes tzv. okénko jsme chtěli udělat změnu v duchu doby – pro pohodlí zákazníka a kulturnější styk obsluhy stavebnin se zákazníkem, a zrekonstruovali jsme prodejnu s obslužným pultem.

 


 

SOSTAF informační magazín 6/2010

 • magazín ve formátu *.PDF

Firma slaví 20 roků 
Takovou dobu existuje stavební společnost SOSTAF, základní pilíř rodinného holdingu BZB. Když se zpětně dívám na těch 20 let a zamyslím se, jaká že to byla léta? Dobrá a plodná období střídala období zoufalství a zmaru. Ale firma se rozvíjela, posilovala, zkvalitňovala a zvětšovala svůj podíl na regionálním stavebním trhu a budovala si své dobré jméno. 

Bourací práce a statické zajištění stavby rekonstrukce ČS. A.S. Jihlava
Největší dům na Masarykově náměstí v historickém centru Jihlavy patří České spořitelně. Objekt byl postaven na začátku 20. století. Obvodové cihelné zdivo je kombinováno s monolitickým skeletem (sloupy, průvlaky), stropní konstrukce je železobetonový žebírkový strop. 

Hala obráběcího centra-kovolis Třemošnice
Hala obráběcího centra byla založena mezi slévárnou hliníku, trafostanicí a starou opěrnou zdí, která bránila sesuvu zeminy ze svahů nad areálem Kovolisu s omezeným přístupem. V tomto vymezeném prostoru byly tři chladící věže, které bylo nutno před vlastní realizací haly přemístit, a přístavky, které se musely zbourat. 

Areál společnosti M-Tech Pardubice
Stavba nového areálu společnosti M Tech byla koncipována v souladu s posledními trendy ve stavebnictví a s ohledem na ochranu životního prostředí. Je vyřešeno zpětné využívání dešťové vody pro provozní účely. Vytápění je zabezpečeno pomocí tepelných čerpadel a elektrická energie je vyráběna pomocí fotovoltaických panelů.    

 


 

SOSTAF informační magazín 12/2009

 • magazín ve formátu *.PDF

Areál firmy M-Tech Pardubice s fotovoltaickou elektrátnou 

Rekonstrukce interiéru pobočky ČS, A.S. Polná
Dne 14. 9. 2009 byla zahájena rekonstrukce pobočky ČS, a.s. Polná. Na realizaci díla jsme měli 9 týdnů. Dílo se nám podařilo úspěšně předat 13. 11. 2009. 

Sběrný dvůr Heřmanův Městec
V místě stávajícího Sběrného dvora v Heřmanově Městci provozovaným místním městským úřadem bylo počátkem měsíce února 2009 rozhodnuto o rekonstrukci, jelikož stávající stav neodpovídal představám i potřebám využití. V prvé řadě započaly práce s přípravou likvidace stávajícího cihelného komínu, a to odstřelem. Vzhledem k daným povolením a lhůtám provádění trhačských prací OBÚ byl začátek prací posunut na měsíc duben 2009. Tuto skutečnost sledovalo se zájmem nejen obyvatelstvo Heřmanova Městce a okolí, ale i zástupci médií. 

Certifikace, reklamace
SOSTAF s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 (systém managementu jakosti), ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) a ČSN OHSAS 18001:2008 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Prodej betonárky v Prachovicích
Betonárna v Prachovicích byla vybudována ve druhé polovině roku 1992 z technologického zařízení SB 20.1 a hvězdicových skládek. Byla připravena nabídnout výrobu betonových směsí pro rekonstrukce a modernizace plánované v akciové společnosti CEVA Prachovice, případně pro investiční akce v blízkém okolí a pro potřeby soukromého sektoru. 

Co je nového ve stavebninách
V roce 2008 byl objem externího prodeje materiálu 23,16 mil. Kč. V letošním roce jsme vzhledem k poklesu zakázek ve stavebnictví očekávali prudký pokles, přesto k 31. 10. 2009 je objem prodeje stavebního materiálu 21,14 mil. Kč, z toho pro akci „Kongresové centrum JEZERKA Seč“ 3,5 mil. Kč. 

Představujeme
Zdeněk Ryčl

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2009

 • magazín ve formátu *.PDF

Výhled r. 2009 

Akce "Veterinární klinika v Novém Dvoře"
Jednou z významných staveb realizovaných v roce 2008 byla i výstavba Veterinární kliniky v Novém Dvoře pro soukromého investora Equine Vet Service Praha. Jednalo se o kombinaci klasického zděného objektu stájí a dvoupodlažního objektu samotné kliniky, která byla provedena jako montovaná dřevostavba se zděnou vestavbou místnosti rentgenu a vyšetřovny, kdy byly ke zdění použity klasické plné cihly a baritové omítky z důvodu použité technologie. 

Erste Private Banking
Přestavba tří kanceláří na dvě pracoviště s jednou menší zasedací místností nebyla nějak zvlášť architektonicky náročná. Náročnost byla skloubit hlučné a prašné práce s nerušením pracovníků České spořitelny, a. s.. Tzv. veškeré bourací práce probíhaly o víkendech a v podvečerních hodinách. Přestavba kanceláří se prováděla ve 3. NP, takže nám nezbývalo nic jiného než bezmála 3 t odpadu dostat ze třetího patra v pytlích a kbelíkách. 

Rekonstrukce pobočky ČS, A.S. Ústí Nad Orlicí
V srpnu r. 2008 jsme převzali novou stavbu v Ústí nad Orlicí. Objekt dotčený stavebními úpravami je celoročně využíván jako bankovní dům. Objekt se skládá ze dvou budov. Starší část je datována někdy kolem začátku minulého století a novější část byla postavena v letech 1991 – 1992. 

Rekonstrukce velínu Holcim A.S. Prachovice
V druhé polovině února začala rekonstrukce velínu v areálu firmy Holcim (Česko) a. s.. Termín dokončení byl stanoven na konec března, který byl splněn, i když množství práce bylo v průběhu navyšováno. 

Jako LEGO
Pětačtyřicet dílů skládanky jako ve stavebnici firmy Lego. Tolik součástí mechanických i elektrických mělo svítidlo, které pracovníci střediska PSV instalovali do konferenční místnosti budoucí zasedací místnosti PRIVATE BANKING v pobočce ČS, a. s. v Pardubicích. 

Akce "Rodinný dům Potěhy"
Říjen r. 2008 nastartoval provádění venkovních úprav – zděný plot, bazén, realizace ČOV a s tím spojených inženýrských sítí. 

Certifikáty firmy Sostaf s.r.o.
Dne 11. 2. 2009 provedl certifikační úřad STAVCERT Praha, spol. s r.o. recertifikaci stávajícího certifikátu jakosti, kterému skončila platnost k 31. 1. 2009. Po provedené prověrce dokladů a skutečnosti s uplatňováním systému jakosti komise auditorů zkonstatovala, že je možno vydat certifikát jakosti i na další období a byl nám tedy vydán „Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001“ s platností do 20. 2. 2012. Držitelem tohoto certifikátu jsme od roku 2002. 

Nemocenské pojištění v roce 2009

 


 

SOSTAF informační magazín 12/2008

 • magazín ve formátu *.PDF

Akce "Česká spořitelna, A.S. Park City Jihlava" a "Rekonstrukce a rozšíření parkovací plochy" 
V Jihlavě bylo dne 24.10. 2008 otevřeno kulturně obchodní centrum PARK CITY. Jeho součástí byla i pobočka ČS, a.s.. 

Rekonstrukce centrálního skladu pro Holcim A.S.
Vše začalo v květnu 2008, kdy jsme vyhráli soutěž na rekonstrukci objektu v areálu firmy Holcim (Česko) a.s. v Prachovicích. Jednalo se původně o mlýnici cementů a objekt má přibližné rozměry 60x35 metrů a výšku v nejvyšší části 15 metrů. Celý objekt je tvořen železobetonovým jednopatrovým skeletem, pouze po delších stranách má vyvýšená patra. 

I my se musíme neustále učit
V rámci rekonstrukce bývalé mlýnice na centrální sklad pro firmu Holcim (Česko) a.s. Prachovice jsme byli postaveni před nejeden nelehký úkol, u kterého jsme hledali odpovídající řešení. Jedním z nich byla oprava a utěsnění stěn bývalých násypek ze strany jeřábové dráhy. 

Stavba "Skladová hala Sezam Chrudim"
Stavba byla zahájena na konci dubna r. 2008 v Chrudimi v průmyslové zóně. Jedná se o zděný objekt s ocelovou halou opláštěnou panelem KINGSPAN. Firma SOSTAF s.r.o. provedla základy pod budovou a halou. Budova je zděná, patrová se stropem z panelů SPIROLL. Kompletní montáž haly včetně opláštění si zajišťoval investor sám. Některé další subdodávky jím byly zajišťovány také, proto jsme s nimi museli spolupracovat. 

Stavba "Veterinární klinika v Novém Dvoře - Heřmanův Městec" 

Akce "4 rodinné domy Běstvina"

Středisko PSV

 


 

SOSTAF informační magazín 2007

 • magazín ve formátu *.PDF

Postavili jsem njemodernější Škoda centrum 
Nejkvalitnější a nejkomfortnější prodejní služby při nákupu vozů Škoda v Pardubicích 

Stavby koncem roku 2006 a prvního pololetí roku 2007
Předběžná závěrka 2006 

Být stavbyvedoucím je náročná práce
Stavíme v přelouči 

Ze života firmy
BZB a Sostaf
Jak spolehlivě poznáte pracovníka SOSTAFu
VČT spol. s.r.o. 

Představujeme
Martin Novák

 


 

SOSTAF informační magazín 2/2006  

 • magazín ve formátu *.PDF

Lze ušetřit náklady, čas a zajistit kvalitu? 
Podrobnější studie prováděcí dokumentaci nenahradí 

Průmyslová zóna Sever v Chrudimi
Výrobní areál společnosti ELFRA tu byl "první" 

Rekonstrukce poboček ČS Lanškroun a Česká Třebová
Našli jsem kvalitního a spolehlivého dodavatele 

Očima investorů
Hala na sůl v SUS Chrudim
Rozhledna České Lhotice
Oxidace asfaltů Paramo
Prodejní centrum Vesna
Škoda centrum Pardubice 

Rok 2006 je plný práce
Stavby roku 2006 

Představujeme
Ing. David Jehlička

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2006  

 • magazín ve formátu *.PDF

ČS Žďár nad Sázavou září novotou 
Když se postaví správný tým dokáže zázraky 
Interiér jsou precizní prací 
Certifikace EMS (enviromentální systém) podle nové normy EN ISO 14001:2004 

Díky za rok 2005

Představujeme
Lukáš Balzar 

Životní výroční našich pracovníků

 


 

Developerská činnost 2006

 • magazín ve formátu *.PDF

Developerský projekt 1/2006 
Rodinné domky s pozemky v Běstvině, cena od 1 780 000 Kč i s DPH 
Varianty vnitřních prostor rodinných domků v Běstvině 

 


 

SOSTAF informační magazín 2/2005 

 • magazín ve formátu *.PDF

Končí rok 2005 
Vánoční a novoroční období je časem pohody, zastavení a ohlédnutí do minula 

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2005

 • magazín ve formátu *.PDF

Stavba roku 2005 
Ve Žďáru nad Sázavou modernizujeme budovu pro Českou Spořitelnu 
Projekt a stavba nejsou běžné 

Očima investora
Investor a zodpovědnost
2000m2nových prodejných ploch BaB v Chrudimi 

Rok 2004 a 2005
Očima prokuristy a ekonoma 

Představujeme
Ing. Martina Vašáková 

Životní výročí našich pracovníků

 


 

SOSTAF informační magazín 2/2004

 • magazín ve formátu *.PDF

Jednou v roce na Vánoce 
Rok 2004 dobrý nebo špatný? 

Pracujeme na sobě
Vývoj kvality staveb
Vývoj ekonomiky 

Seznamte se
Jiří Semerád 

Očima investorů
B a B s.r.o.
HOLCIM (Česko( a.s.)
VČT spol. s.r.o. 

Letos bylo dokončeno
Kvalita práce vzorstla
Významné stavby r. 2004
Environmentální politika

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2004

 • magazín ve formátu *.PDF

Kdo má židli, bydlí...
Noví nájemníci bytů postavených společností SOSTAF v Chrudimi na Rozhledně 

Prošli jsme prověrkou bezpečnosti práce
Hodnocení společnosti SOSTAF je výborné 

Konkrétní finanční podpora střední školy v Chrudimi
Podpoříme Gymnázium Josefa Ressela 

Životní jubileum Josefa Tamchyny

Stavby roku 2004 - v současnosti dokončujeme
Infrastruktura Třemošnice
Kovolis Hedvikov a.s.
Chrudim Rozhledna
Rybník Chobot

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2003

 • magazín ve formátu *.PDF

Blíží se konec roku 2003
Letošní rok přinesl několik zlomů 

Nový výrobní ředitel
Mohu realizovat své zkušenosti 

Shrnutí roku 2003 a výhled do roku 2004
Stavby v roce 2003, stavby v roce 2004 

Kvalita a my
Kvalita očima odborníků 

Stavby roku 2003
Speciální stavby - Nasavrky rozšíření skládky komunálního odpadu, Vodní nádrž Chobot
Bytová výstavba - 42 bytových jednotek Chrudim Rohledna, 18 bytových jednotek Nasavrky
Průmyslové stavby - Holcim Prachovice - kontinuální měření emisí, otvor do komína a jeho statické zabezpečení, KOVOLIS Hedvikov - rozšíření kapacity nástrojárny 

Seznamte se
Průmyslová zóna Chrudim
42 bytových jednotek Chrudim Rozhledna
Letecká základna Čáslav

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2002

 • magazín ve formátu *.PDF

Vznikají nové dominanty měst a obcí
Filosofie přístupu společnosti SOSTAF Heřmanův Městec k trhu 

Realizujeme program podpory výstavby bytů
Poradenství, technická řešení i realizace staveb pro obce i města 

Seznamte se
Bohuslav Pech 

Očima investorů
Zastupitelé nás hodnotí 

Jak nejlépe ušetřit čas a peníze na bydlení
Profesionálové to umí

 


 

SOSTAF informační magazín 3/2001

 • magazín ve formátu *.PDF

Vánoce, Vánoce přicházejí
Pohled do uplynulého roku 

Správnou cestou
Prodloužení pracovních smluv na dobu určitou Sociální zabezpečení zaměstnanců 

Seznamte se
Emil Tarkay 

Očima investorů
Oslovili jsme před koncem roku investory s otázkou, jak hodnotí naši práci? 

Výhled do roku 2002
Stavby v roce 2001 Stavby v roce 2002

 


 

SOSTAF informační magazín 2/2001

 • magazín ve formátu *.PDF

Stavíme pro "své" město
Rozhovor s JUDr. Miloslavem Výborným, starostou Heřmanova Městce, Uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně 

Ze staveb

Seznamte se
Ing. Jan Trojan 

Nové středisko pomocné stavební výroby
Změna v organizaci práce řemeslníků pro vyšší kvalitu 

Bazén ve Slatiňanech
Hezké prostředí pro dobrou chuť 

Krátce z firmy
Výsledky auditu

 


 

SOSTAF informační magazín 10 výročí

 • magazín ve formátu *.PDF

Deset let rozvoje firmy
Rozhodli jsme se správně pro náročnost - solidnost - jistotu
Úspěch zvaný ISO 

Kalendárium
Ekonomické ukazatele 1991 - 2000
Za tradičního klienta "PRACHOVICE"
Pro "mobilní" operátory 

Napsali o nás

 


 

SOSTAF informační magazín 1/2001

 • magazín ve formátu *.PDF

Loňský hospodářský výsledek
Minulý rok byl ve znamení organizačních změn a zavádění standardů EU 

Z nových technologií
Monolitické konstrukce s bedněním firmy Paschal v oblasti výstavby občanských i průmyslových staveb 

Benefiční koncert s Leonou Machálkovou

Naše reportáž
Z výstavby Státního okresního archivu v Chrudimi, kde byla použita nová technologie monolitické železobetonové konstrukce 

Ze staveb

Seznamte se
Jiří Augustin 

Zajímavosti pro zaměstnance
Co přináší novela zákoníku práce?

 


 

SOSTAF informační magazín 3/2000

 • magazín ve formátu *.PDF

Důležitá stavba roku 2000
Na náměstí v Heřmanově Městci dokončila naše společnost SOSTAF stavbu polyfunkčního domu s novou pobočkou České spořitelny 

Mimořádný objem prací
Stručný přehled staveb za letošní rok dokládá velký počet zakázek i kvalitu naší práce, vyplývá to z hodnocení Zdeňka Bulíčka, jednatele společnosti 

Komentář
Slovo z České spořitelny
Za subdodavatele
Názor místostarosty 

Naše reportáž
Ze slavnostního otevření nové pobočky České spořitelny v Heřmanově Městci 

Ze staveb 

Seznamte se
Ing. Zdeněk Kubánek 

Pro PARAMO TRYSK v Telči čerpací stanice pohonných hmot
Realizace stavby v rámci městské památkové zóny v Telči přinesla řadu problémů, ale i dobré jméno pro naši společnost 

Na slovíčko s...
Janem Žalským, autorem architektonické studie právě otevřeného polyfunkčního domu v Heřmanově Městci