Výroční zprávy

2009

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2009 (ve formátu *.pdf)

 

2008

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2008 (ve formátu *.pdf)

 

2007

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2007 (ve formátu *.pdf)

 

2006

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2006 (ve formátu *.pdf)

 

2005

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2009 (ve formátu *.pdf)

 

2004

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2004 (ve formátu *.pdf)

 

2003

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2003 (ve formátu *.jpg)

  • Výkaz zisků a ztrát

Výroční výkaz zisků a ztrát za rok 2003 (ve formátu *.jpg)

 

2002

  • Zpráva auditora

Výroční zpráva auditora za rok 2002 (ve formátu *.jpg)

  • Výkaz zisků a ztrát

Výroční výkaz zisků a ztrát za rok 2002 (ve formátu *.jpg)