Referenční stavby

Wellness centrum Hotelu Jezerka - stavba roku

Drtírna odpadů ecorec Prachovice

Rekonstrukce bytového domu Čáslav

Stará nevyužívaná budova stojící na okraji areálu společnosti ZENIT Čáslav se měla podle představ investora ZDB s.r.o. stát po rekonstrukci místem, kde bude bydlet 16 mladých rodin a v přístavbě bude podniková prodejna výrobků společnosti ZENIT. Představy investora se podařilo SOSTAF s.r.o. naplnit a po celkové rekonstrukci budovy, která trvala 10 měsíců, se první nájemníci začali stěhovat v 08/2013 a i prodejna začala ve stejném termínu sloužit zákazníkům.

Kanalizace Slatiňany

Hříbárna Slavice-rozšíření objektu

Místem přestavby byla stará nevyužitá stodola stojící v sousedství stájí a karanténního objektu ve Slavické oboře, který patří Státnímu hřebčínu Kladruby. Rekonstrukcí vznikl objekt, který slouží k ustájení mladých hříbat, která jsou po jednom roce oddělena od klisen. Po dokončení úspěšné rekonstrukce, která trvala 7 měsíců,  mohl spokojený investor ukončit nájemný vztah a přestěhovat se do vlastního.

Zateplení mateřské školy Prachovice

ČS Jihlava

Největší stavba v 20-ti leté historii společnosti je rekonstrukce ČS, a. s. Křížová 1, Jihlava.

Areál firmy M-tech Pardubice s fotovoltickou elektrárnou

Dalšímu rozvoji firmy M-Tech Pardubice bránily malé a nevyhovující nájemní prostory, proto vedení společnosti rozhodlo o výstavbě nového areálu na “zelené louce“. Stavba byla realizována podle návrhu ing. arch. Petra Macase a byla koncipována v souladu s posledními trendy ve stavebnictví a s ohledem na ochranu životního prostředí. Je vyřešeno zpětné využívání dešťové vody pro provozní účely. Vytápění je zabezpečeno pomocí tepelných čerpadel a elektrická energie je vyráběna pomocí fotovoltaických panelů. Doba výstavby byla 18 měsíců.

Budova 34 na Letišti v Pardubicích

Ve sdružení s firmou SK-EKO Pardubice s.r.o. šlo o celkovou rekonstrukci objektu z první republiky, která začala již dříve a nebyla dokončena. Za čtyři měsíce se podařila i díky použití nových technologických postupů – lité betonové podlahy.

Sběrný dvůr v Heřmanově Městci

Jednalo se o výstavbu nového moderního střediska na místě již nepoužívané kotelny včetně odstřelu továrního komínu a zbudování úložného prostoru pro nebezpečný odpad. Areál staré nevyužité kotelny stojící na kraji Heřmanova Městce se měl podle představ investora (Městský úřad Heřmanův Městec) a s pomocí evropských dotací přeměnit na moderní sběrný dvůr. Po odstřelu komína a likvidaci stavebního rumu se postupně začala vize investora naplňovat v dubnu 2009 a první spokojení obyvatelé Heřmanova Městce a okolních obcí začali dokončené dílo využívat od října 2009.

Stránky