Občanské stavby

Další oblastí naši činnosti je, že pro naše zákazníky realizujeme nové stavby nebo rekonstrukce objektů, které následně slouží ke komerčnímu využití. Jedná se o stavby, které splňují všechny parametry moderní architektury a jsou realizovány podle návrhů renomovaných architektů. V posledním období jsme realizovaly stavby pro význačné investory, jako jsou ČS, ČSOB, Paramo Pardubice, Hotel Jezerka nebo Holcim Česko.

Wellness centrum Hotelu Jezerka - stavba roku

Zateplení mateřské školy Prachovice

ČS Jihlava

Největší stavba v 20-ti leté historii společnosti je rekonstrukce ČS, a. s. Křížová 1, Jihlava.

Česká spořitelna Ústí nad Orlicí

Provedení celkové rekonstrukce pobočky v historickém objektu na náměstí pro zajištění moderních bankovních služeb se zachováním původních částí interiérů.

ČEZ – obnovitelné zdroje, Informační centrum H. Králové

Rekonstrukce části historické budovy elektrárny v centru Hradce Králové na informační centrum. Stavba obsahuje kinosál, výstavní prostory, technické zázemí. Celá stavba je považovaná za nízkoenergetickou.

Vstupní hala Holcim

Stavba se skládala z celé řady objektů. Oprava vnějšího pláště staré administrativní budovy včetně nové sedlové střechy, demolice montované 3-podlažní administrativní budovy, terénní a sadové úpravy a rekonstrukce vstupního objektu. Realizace byla provedena podle architektonického návrhu Ing. arch. Petra Křivánka. Mottem zadání byla ukázka využití různých forem a tvarů betonů při stavebních činnostech v sídle společnosti, která se zabývá výrobou cementu a transportbetonu. Dalším cílem bylo propojit vnější a vnitřní prostor v průmyslovém závodu.

ČS Česká Třebová

Stavba se skládá z modernizace původních prostor a přestavby zázemí pro personál pobočky v historicky chráněném objektu.

Výstavba Domu s pečovatelskou službou Heřmanův Městec

Zděná stavba, která zajímavě architektonicky zapadá do historického prostředí malého náměstí v Heřmanově Městci.

Tobogán pro plavecký areál v Chrudimi

Jedná se o železobetonovou monolitickou věž, v jejíchž prostorách je umístěn tobogán a schodiště. Tobogán slouží k celeročnímu užívání a ústí do krytého bazénu.

Stavební úpravy administrativní budovy TRANSPORTA v Chrudimi (nyní INTELCO)

Kompletní rekonstrukce pěti podlaží pro call centrum mobilního operátora Český mobil. Náročné byly slaboproudé rozvody. Jako vduchotechnické jednotky byly použity MITSUBISCHI.

Stránky