Občanské stavby

Další oblastí naši činnosti je, že pro naše zákazníky realizujeme nové stavby nebo rekonstrukce objektů, které následně slouží ke komerčnímu využití. Jedná se o stavby, které splňují všechny parametry moderní architektury a jsou realizovány podle návrhů renomovaných architektů. V posledním období jsme realizovaly stavby pro význačné investory, jako jsou ČS, ČSOB, Paramo Pardubice, Hotel Jezerka nebo Holcim Česko.

Náměstí v Třemošnici

Náměstí je provedeno z klasické zámkové dlažby s vloženým vodotryskem. Je rozděleno na dvě části: na pochůznou a pojízdnou část s parkovištěm.

Okresní archiv

Budovu tvoří administrativní, provozní a technologická část (depozitář). Jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s nepravidelným půdorysem jsou vzájemně výškově posunuta. Základem stavby je monolitická železobetonová konstrukce. Objekt stojí na hlubinných pilotách zavrtaných do skalního podloží. Nadzemní podlaží depozitářů leží na stěnových pilířích prvního podlaží, kde se nachází parkoviště. V administrativní části je nosná konstrukce tvořena sloupy kruhového průřezu. Východní část tohoto bloku půdorysně přesahuje první nadzemní podlaží. Stropy tvoří bezprůvlakové desky. Střešní deska nad administrativní a provozní částí je z filigránových desek Tempo. Podstatná část betonářských prací probíhala v zimním období, proto jsme používali odpovídající typ cementu CEM II/A-S 42,5 PRACHOVICE s urychlovačem Betadur NA. Vodorovné konstrukce byly po betonáži zakryty a zahřívány. Na stavbě bylo spotřebováno kolem 8 tisíc m3 betonu.

Holcim Prachovice

Firma realizovala pro Holcim (původně Cementárny a vápenky Prachovice) řadu investičních akcí nebo oprav stavebního charakteru. Zejména rekonstrukce inženýrských sítí, rekonstrukce kuchyně pro 350 strávníků, rekonstrukce sociálního zařízení AB, interiérové úpravy AB atd.

Sportovní hala v Heřmanově Městci

Nová víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky moderního sportu. Svým vzhledem vytváří zajímavý architektonický pruvek města Heřmanův Městec.

Stránky