Referenční stavby

Česká spořitelna Ústí nad Orlicí

Provedení celkové rekonstrukce pobočky v historickém objektu na náměstí pro zajištění moderních bankovních služeb se zachováním původních částí interiérů.

Centrální sklad Holcim

ČS Globus Pardubice

ČEZ – obnovitelné zdroje, Informační centrum H. Králové

Rekonstrukce části historické budovy elektrárny v centru Hradce Králové na informační centrum. Stavba obsahuje kinosál, výstavní prostory, technické zázemí. Celá stavba je považovaná za nízkoenergetickou.

Vstupní hala Holcim

Stavba se skládala z celé řady objektů. Oprava vnějšího pláště staré administrativní budovy včetně nové sedlové střechy, demolice montované 3-podlažní administrativní budovy, terénní a sadové úpravy a rekonstrukce vstupního objektu. Realizace byla provedena podle architektonického návrhu Ing. arch. Petra Křivánka. Mottem zadání byla ukázka využití různých forem a tvarů betonů při stavebních činnostech v sídle společnosti, která se zabývá výrobou cementu a transportbetonu. Dalším cílem bylo propojit vnější a vnitřní prostor v průmyslovém závodu.

Sklad soli Chrudim

Železobetonová monolitická hala do agresivního prostředí. Zastropení lehkou konstrukcí ze sbíjených dřevěných vazníků.

ČS Česká Třebová

Stavba se skládá z modernizace původních prostor a přestavby zázemí pro personál pobočky v historicky chráněném objektu.

Vykládka uhlí

Železobetonová monolitická konstrukce jako zásobník navezeného uhlí a soustava vykládacích ramp a nájezdů.

Skladový areál Jip

Stavba dvou zateplených hal skladových rozměrů 4000 m2. Haly byly provedeny z příhradové ocelové konstrukce a zateplené sendvičovým ocelovým pláštěm. Podlahy haly jsou z drátkobetonu. Haly jsou opatřeny rampami pro nakládku a vykládku zboží z nákladních aut. Haly jsou propojeny zděným krčkem, ve kterém jsou umístěny kanceláře a zázemí personálu. Suterén slouží jako kinotéka. Vzhledem k tomu, že stavba je provedena ve svahu, byly zde prováděny zemní práce v rozsahu 50 000 m3.

Vodní nádrž Chobot

Stavba zahrnuje opravu stávající hráze, vytvoření systému vypouštění nádrže a přepadové hrany. Dále pak vytvoření vlastní nádrže. Stavba je realizována v lesním komplexu chráněné krajinné oblasti Železné hory a bude sloužit jako protipovodňové opatření.

Stránky