Referenční stavby

Rozšíření skládky komunálního odpadu Nasavrky

Jedná se o specální stavbu zajišťující rozšíření stávající skládky komunálního odpadu. Zemní práce, kterými se vytvoří uložiště navazující na stávající skládku, bylo zaizolováno speciální fólií a vytvořen drenážní systém odvádějící dešťovou vodu z uložiště.

Výstavba Domu s pečovatelskou službou Heřmanův Městec

Zděná stavba, která zajímavě architektonicky zapadá do historického prostředí malého náměstí v Heřmanově Městci.

Letecká základna Čáslav Chotusice - Dohledové pracoviště

Jednalo se o přestavbu dvou samostatně stojících objektů, které byly následně propojeny spojovacím krčkem. V jednom objektu byl zjištěn při odstraňování omítek špatný technický stav dělících příček, neumožňující bezpečné vybourání dveřních otvorů, proto byla navržena demolice všech vnitřních zdí. Na nové nosné konstrukce byl vybudován monolitický, železobetonový strop. Z objektu byla odstraněna současná nosná střešní konstrukce tvořená ocelovými vazníky. Nové zastřešení bylo provedeno dřevěnými vazníky shodného tvaru se sousedním objektem. Střešní plášť je tvořen dvouvrstvou izolační soustavou.

Holcim Prachovice - kontinuální měření emisí, otvor do komína a jeho statické zabezpečení

Jedná se o velmi technicky náročnou stavbu ve výšce cca 40m , čtyři železo-betonové pásy s předpnutou výztuží umožnily vyříznutí otvoru 2 x 2 m v plášti železobetonového komína pro umístění vzduchotechniky.

Průmyslová zóna Chrudim - část II. provedení inženýrských sítí u páteřní komunikace

Vybudování páteřních rozvodů dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu pod budoucí komunikací. Dešťová kanalizace byla provedena v hloubce 8 m o průměru 1100 mm.

18 bytových jednotek Nasavrky

Klasický cihelný bytový dům se sedlovou střechou umožňuje využít podkroví k realizaci nadstandardních bytů v krásném prostředí Železných hor.

42 bytových jednotek Chrudim Rozhledna

Stavba dvou bytových domů je provedena klasicky z cihlového zdiva. Úroveň vnitřního vybavení a standard použitých materiálů si ovlivnili sami budoucí nájemníci. Stavba je založena na pilotech kvůli špatným základovým podmínkám.

Inženýrské sítě Ronov nad Doubravou

Inženýrské sítě pro výstavbu 21 rodinných domů v lokalitě "Za mostem" v Ronově nad Doubravou.

Infranstruktura Hrochův Týnec

Kompletní příprava inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrorozvody NN, VO, MR) pro výstavbu 60 rodinných domů v okrajové části Hrochova Týnce.

Přelouč - bytový dům, 30 b.j.

Klasický zděný cihelný dům ve středu města Přelouč, půdorysného tvaru písmene L, architektonicky zapadající do centrální části města.

Stránky